2 Adımda İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Nedir? Hangi Şartlarda Uygulanır?

 

Maddi sorunlar yaşayan kimse evine ya da işyerine haciz gelsin istemez. Ancak bazı durumlarda mahkemeler borçlular için ihtiyati haciz kararı alabilmektedir. Bunun nedeni, borçlunun kaçma olasılığının olması ve alacağın tahsil edilememe riskidir. Bu yazımızda, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir ile ilgili merak ettiklerinize cevap vermeye çalışacağız. İşte, detaylar;

İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir;

İhtiyati haciz kararı, normal hacizden farklıdır ve icra dairesinden alınmamaktadır. Bu karar ancak mahkemece borçlunun kaçma olasılığına karşılık verilebilmektedir. Alacaklı tarafın sunduğu ilam ve belgelere bakılarak eğer mahkeme uygun görürse ihtiyati haciz kararı çıkarılabilmektedir. Mahkeme ihtiyati haciz kararı verdiği zaman, borçlunun mallarına zarar gelme olasılığına karşılık borç tutarının %15’i oranında teminat yatırması gerekmektedir. Mahkemenin aldığı bu ihtiyati haciz kararı esas hacze dönüştürülmediği taktirde düşmekte ve hükmünü kaybetmektedir.

Bir de ihtiyati tedbir adı verilen bir durum söz konusudur. Bu durum, hukuki manada bir çeşit eçici önlem şeklinde nitelendirilmektedir. Örneğin; süregelen dava neticelenen dek gayrimenkuller ya da menkuller için tapu kaydına konulmakta olan şerh ihtiyati tedbir olarak tanımlanmaktadır. Bu yapılarak, davanın sonucu alınana kadar gayrimenkullerin veya menkullerin satışının ya da devrinin önlenmesi amaçlanır. Bu sayede, dava neticelenene kadar hukuki bir problem oluşmaması noktasında tedbir alınmış olacaktır.

İhtiyati tedbir kararı alındıktan sonra mülkle alakalı tapuya işlendiğinde, davalı kişi mahkeme sonuna kadar üzerine kayıtlı bu mülkün satışını ya da devrini gerçekleştirememektedir. Alınan bu tedbir süresince geçici bir tedbir kararı alınır ve koşullar değişebileceği için temyizi yapılamaz. Ancak konulan her ihtiyati tedbir kararı mülkün el değiştirmesine engel olamaz. Bundan dolayı alınan ihtiyati tedbir kararının net ve anlaşılır ifadeler içermesi gerekmektedir.

İhtiyati tedbir hangi koşullarda uygulanmaktadır?

Bu kararın çıkarılmasındaki en önemli etken olarak, dava sürecinde talep edilecek haklardaki olası zorluklar dikkate alınmaktadır. Söz konusu olan mülkün durumunda meydana gelebilecek farklı bir durumdan dolayı, hak sahibi olan kişinin hakkı olanı alamayacağı kısmen ya da tümüyle olanaksız olabilir. Ayrıca hakkın gecikmeli bir şekilde hak sahibine verilmesi halinde zarar yaşanabilir. Bunun gibi risklerin olma olasılığı ortaya çıktığında ihtiyati tedbir kararı verilebilmektedir.

Cevap bırakın