5 Adımda Memura Performans Notu Dönemi

Performans notu ile memurların çalışma şartlarına yepyeni bir sayfa açılıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu kamu kurumlarında garanti iş gözü ile bakılan memurluk 5 yıl süreli değerlendirme sürecine giriyor.

1. Performans Notu Uygulaması Ne Zaman Gelecek?

Bakanlar kurulunda görüşülen bu konu ile ilgili hükumet bir takım adımlar atmaya hazırlanıyor. Referandumdan sonra yapılması planlanan 8 başlıklı bu adımlar ile memurluk 5 yıllık bir karneye dayanan bir yapıya bürünüyor. Yapılacak olan bu performans değerlendirme işlemi memur vasfı taşıyan tüm kamu çalışanlarına gelecek. Bu değerlendirme işlemine yöneticiler de dahil edilmiştir.

2. Memurlara performans notunu kim verecek?

Memurlara performans notunu hizmet sunduğu halk ile amiri verecek. Performans raporunda memurun;

  • iş bilgisi,
  • iletişim becerisi,
  • ekip çalışması,
  • görev yapma bilinci,
  • yaptığı işin kalitesi,
  • kurallara uyuması vb değerlendirme ölçülerinin kullanacağı tahmin edilmektedir.

Çalışma Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun yaptığı açıklamalarda referandum sonrası memurda performans döneminin başlayacağını ifade etti.

Memura performans raporu için gerekli çalışmaların sürdüğü ve referandumun akabinde hayata geçirileceği bilinmektedir.

3. Memurluk sistemi baştan itibaren düzenlenecek.

Memurluk sisteminin en baştan düzeneceği ifade edilmektedir. Kamu çalışanlarına yönelik herkesi kapsayan bir çalışma olacağı bilinmektedir. 657 sayılı kanun kapsamında çalışanlar, sözleşmeli memurlar, mevsimlik çalışan işçiler, 4C, 4B, 4A gibi çeşitli statülere ayrılan memurlara yeni düzenleme yapılarak bir statü belirlenecek. Bu düzenlemeler çalıştaylarda en ideal duruma getirilecek. Bu kapsamda yapılacak olan çalışmalar ile gelişime açık ve daha kaliteli bir hizmet sunan, sürdürülebilir bir sistem oluşturulacağı ifade edilmektedir.

Bakan MÜEZZİNOĞLU yaptığı açıklamalarda 657 sayılı kanunda memurluk için iş güvencesinin tapulu bir mal gibi olduğunu  ve bu durumun yanlış olduğu şeklinde konuştu. Ayrıca memurların kendilerini geliştirmeleri için önlerinin açılması gerektiğini, işinin ehli personellerin performanslarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarla meslek gruplarına göre kendini 5 yılda bir kontrol edilebilecek bir sistemin olması gerektiği söylendi.

4. Memurlara performans kriterine kesin gözüyle bakılıyor.

Kamu görevlilerine yeni bir dönem açılıyor. Bu kapsamda memurların yaptıkları çalışmaları sicil raporunun yerine performans ölçütleri hayata geçirilecek. Şu anda kullanılan 5 farklı personel uygulamasının sadece bir yasada toplanacağı ve ödeme türlerinin de tekrar yapılandırılacağı ve tanımlanacağı konuşulmaktadır.

5. Memur maaşları tekrar tanımlanacak.

Kamu kurumuna gelmeden maaş alan müşavirlik kadrosunun tekrar inceleneceği ve 657 sayılı kanunun günümüz koşullarına uygun bir duruma getirileceği ifade edilmektedir.

Kamuda 50’ye yakın ödeme kaleminin daha düzenli ve dengeli bir duruma getirilmesi istenmektedir. Özellikle temel ücret, ek ödenek, ders ücretleri, performans, hizmet farkı vb ödeneklerin belirli bir sıralamaya alınacağı ifade edilmektedir. Bu kapsamda yapılan yeni düzenlemede performansı yüksek olan memura daha fazla maaş verilmesi planlanmaktadır.

Cevap bırakın