7 Adımda İhbar ve Şikayet Başvurusu Nereye Yapılır?

4857 sayılı kanuna tabi olarak hizmet akdi ile çalışan kişilerin ihbar ve şikayetlerini nerelere yapabileceği hakkında bir araştırma yaptık. Buna göre bu kişilerin ihbar ve şikayetlerinin içeriğine göre başvuru yerleri de değişiklik göstermektedir. Konuya göre başvuru ve şikayet yerlerini aşağıda maddeler halinde sıraladık.

Not: 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçi – işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk sisteminin zorunlu tutulduğunu, işten kendi isteği ile İşkur’a şikayette bulunmanın yasaklandığını da belirtelim.

İşte sizlere çalışanların ihbar ve şikayetlerini yapabilecekleri yerlerin listesi

1. Alo 170-Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi:

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında her türden soru, eleştiri, ihbar, şikayet, öneri, başvuru veya taleplerinizi ALO 170 nolu çalışma ve sosyal güvenlik hattına iletebilirsiniz.

ALO 170 iletişim hattı 7 gün 24 saat hizmet verdiği için istediğiniz zaman aramanız mümkün.  Ayrıca buraya arayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu hakkında merak ettiğiniz tüm soruları sorabilir ve bunlar hakkında bilgilendirme talebinde bulunabilirsiniz.

Burayı aramanız halinde size konu ile ilgili uzman kişiler cevap verecektir. Eğer sorunuza cevap alamadıysanız, sizin talebiniz doğrultusunda ilgili birime aktarılacaksınız.

Eğer bu telefon hattını kullanmak istemiyorsanız, ilgili birim hangisi ise oraya doğrudan başvuru yapabilirsiniz. Bunun için de aşağıda belirtilen yolları takip etmeniz gerekiyor.

2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İlgili Birimine Yapılması Gereken Başvurular

4857 sayılı kanun kapsamındaki, hizmet akdinin feshedilmesi, işten çıkarılma , ikramiye, kıdem ve ihbar tazminatları, prim ücretleri, mobbing gibi konularda eskiden Bakanlığa ait bölge müdürlükleri veya İş Teftiş Grup Başkanlıklarına yapılıyordu. Ancak, 665 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın Bölge Müdürlükleri kapatılarak, İş Kur İl Müdürlüklerinin adı da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.  Bakanlığa ait bölge müdürlüklerince yürütülen işlemler Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine aktarılmıştır. Bundan dolayı, eskiden Bakanlık bölge müdürlüklerine yapılan başvuruların, bundan sonra Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapılması zorunlu olmuştur.

3. İş Teftiş Grup Başkanlıklarına Yapılması Gereken Başvurular:

Hali hazırda çalışan İş sözleşmesi bitmeyen ve işyerinden ayrılmamış ve şu an bu işyerinde çalışan kişilerin  ise ücret – fazla mesai alacakları, prim – ikramiye ve mobbing (psikolojik baskı ve yıldırma) gibi konulardaki yapacakları ihbar ve şikayetler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine değil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nun ilgili Grup Başkanlığına yapılmalıdır. Bunun yanı sıra, toplu bir şekilde işten çıkarılma ya da iş sağlığı ve güvenliği gibi mühim konularda da İş Teftiş Grup Başkanlığına gerekli başvuruları yapabilirsiniz.

4. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine Yapılması Gereken Başvurular:

İş sözleşmesi bitmiş olan yani işten çıkmış ya da patronu tarafından işten çıkarılmış olanlar; hizmet sözleşmesinin iptali, işten çıkarılma,– prim – ikramiye – ücret ve fazla mesai alacağı, ihbar veya kıdem tazminatları gibi konular hakkında başvurularını çalışmış oldukları işyerlerinin bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine ya da yine bu müdürlüklere bağlı olarak çalışan hizmet merkezlerine yapmalıdırlar.

5. İşsizlik Ödeneği – İş Kur Uygulamalarıyla İlgili Başvurular:

İşsizlik sigortasından işten çıkarılmış kişiye ödenen işsizlik ödeneği ve Türkiye İş Kurumunun hizmet alanı içesinde yer alan başka konularla ilgili ihbar ve şikayet başvuruları, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya yine bu müdürlüklerin altında olan hizmet merkezlerine yapılması zorunludur.

6. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Yapılması Gereken Başvurular:

Sigortasız çalıştırılma, asıl ücretten daha düşük bir ücrete sigortalı bildirimi, iş kazası ve meslek hastalığı gibi hayati öneme sahip konulardaki ihbar ya da şikayetler, çalışılan işyerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya yine bunlara bağlı Merkez müdürlüklerine yapılmalıdır.

Ayrıca; Kurumun web sitesinde (www.sgk.gov.tr) her sayfanın alt kısmında yer alan Bize Ulaşın (http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/bize_ulasin/) linkine tıklayarak, çıkan sayfada yer alan  Dilek – Öneri – Şikayet Formunu doldurabilir ve ihbar ya da şikayet başvurusu yapabilirsiniz.

7. Konulara Göre İhbar ve Şikayet Başvurularının Yapılacağı Yerler:

  • İşyerinden ayrılan işçiler için; hizmet sözleşmesinin feshi, işten çıkma veya çıkarılma, kıdem ve ihbar tazminatından doğan alacaklar, ücret – prim – ikramiye – fazla mesai alacağı gibi hususlarda başvurular çalışılan işyerinin bağlı bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya bu müdürlüklerin alt birimlerine,
  • Hali hazırda işyerinde çalışan, İş akdi bitmemiş işten ayrılmamış çalışanlar için ise ücret – prim – ikramiye, mobbing (psikolojik baskı ve yıldırma), – fazla mesai alacakları gibi hususlarda da ihbar ya da şikayetlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Grup Başkanlığına,
  • işten toplu halde çıkarılma durumunda, iş sağlığı ve güvenliği gibi hususlarda ihbar ve şikayet başvurularınız İş Teftiş Grup Başkanlığına,
  • İşsizlik ödeneği ve Türkiye İş Kurumu ilgilendiren her türlü konularla ilgili olarak da yapacağınız ihbar ve şikayet başvurularınızı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya buralara bağlı merkezlere,
  • Sigortasız bir şekilde çalıştırılıyor olma, hak edilenden düşük bir tutardan sigortalı olarak gösterilme, iş kazası ya da meslek hastalığı türünden konularda başvuru yapılacak ise, çalışmış olduğunuz işyeri hangi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Merkez Müdürlüğüne bağlı ise, başvuruları oralara yapmanız gerekecektir.

Ya da ihbar ve şikayetlerinizi nereye yapabileceğinizi bulmak için

  • İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlıkları ve Bağlı İller
  • SGK Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıkları ve Bağlı İller
  • iskur.gov.tr adresini ziyaret edebilir, başvurunuzu yapacağınız birimin telefon ve adreslerine ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın