Döviz Kuru Hakkında 8 Faydalı Bilgi

Döviz kuru bir çoğumuz için pek bir anlam ifade etmese de, aslında etkileri nedeniyle bir çoğumuzu doğrudan ilgilendirmektedir. Bu nedenle ekonomi haberlerinin en önemli başlıklarından olmuştur. Bizler de sizlere döviz kuru hakkında bilmeniz gerekenleri araştırdık. Peki döviz kuru nedir ve nelerden etkilenir?

1. Döviz Kuru Nedir?

Döviz kuru yerli paranın başka bir ülkeye ait para ile kıyaslanması işlemidir. Ülkemizde de en çok gündem olan dolar ve TL kıyaslaması örnek olarak gösterilebilir. Kur ise o paranın değerini ifade etmektedir. Yani Dolarla TL arasındaki kur değeri 4 ise 1 dolar alabilmek için toplamda 4 TL ödemeniz gerektiği anlamına gelmektedir. Eğer TL kuru dolar karşısında 4 olsaydı o zaman da 1 TL almak için 4 dolar ödemek gerekecekti. Bu durum diğer para birimlerinde de aynı şekilde ifade edilmektedir.

2. Döviz Kuru Nelerden Etkilenir?

Döviz kurunu etkileyen en temel durum dövize olan taleptir. Bu etkiye ülke içindeki ve dışındaki faiz oranları, ekonominin büyüklüğü ve sağlamlığı gibi durumlar da eklenebilir. Eğer ülke içerisinde ilgili dövize olan talep artarsa, döviz kuru artacaktır. Eğer talep azalırsa tam tersi bir tablo görülecektir. Örneğin; yine dolardan örnek verecek olursak. Ülkemizde dolara olan talep artarsa doların alımı artacağından ve piyasada dolar azalacağından, dolar daha da değerlenecek ve değeri yükselecektir.

3. Dolar Ne Zaman Düşer?

Doların düşüşü anlık tahmin edilemez. Ancak uzun vadede dolar yükselişi ekonomistler tarafından tahmin edilebilmektedir. Dolar baronlarının spekülasyon yapmaması kaydıyla ülkedeki ihracat ve ithalat doları yükseltebilir veya düşürebilir. Yani ihracat yapıldığında ülkeye dolar girişi olacağından doların düşmesi beklenir.

Doların düşmesini sağlayacak bir diğer durum da, ülkenin yurt dışına olan borcudur. Eğer ülke borcu artarsa para değer kaybeder ve dolayısıyla da döviz karşısında değeri azalır. Doların düşmesi için ülke içerisinde dolar rezervinin artması gerekir.

Bu başlıkta en güncel ve en çok kullanılan yabancı para birimi olan doları örnek versek de aslında bu durumlar tüm döviz türleri için de geçerlidir.

4. Faiz Artınca Dolar Düşer Mi?

Faiz oranları döviz kurunu doğrudan etkileyen parametrelerin en önemlilerinden biridir. Yurt içi ve yurt dışı fark etmeksizin bu durum geçerlidir. Ayrıca yurt dışı ve yurt içi faiz oranları için yerli paranın değer kazanması arasında ters orantı vardır.

Yurt içinde Faizler arttırıldığında yerli parayla kazanılan para miktarı artacağından, insanlar döviz yerine yerli parayı tercih edeceklerdir. Yine ülkemizden bir örnek verecek olursak; doların yükselmesiyle faizler arttırıldı. Faizler artınca TL sayesinde daha çok faiz getirisi elde edileceğinden dolara olan talep azalmakta ve doların değeri düşmektedir.

Yurt dışında faizler arttırıldığında ilgili dövizin değeri artacağından yerli paraya olan talep azalmaktadır. Bu nedenle de yerli para döviz karşısında değer kaybetmektedir.

5. Enflasyon Dövizi Etkiler Mi?

Enflasyon fiyat istikrarının olmadığını ifade etmektedir. Yani ülke içerisinde ekonominin sağlan olmadığı ve sarsıntıda olduğunu gösterir. Bu nedenle döviz yerli para birimi karşısında değer kazanır. Çünkü yerli paraya olan talep azalacaktır.

6. Ülke Ekonomisi Döviz Kurunu Nasıl Etkiler?

Bir ülkenin parasının değeri o ülkenin ekonomisini yansıtır. Eğer ülke ekonomisi güçlü ise parasının da değerli olacağını ifade edebiliriz. Ekonomik durumu gösteren cari açık, bütçe açığı, enflasyon, büyüme oranı, işsizlik gibi değerlendirmelerle ifade edilebilir. Bu değerlerin ideal düzeye en yakın olması durumu, o ülkenin güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu gösterir. Dolayısıyla da yerli para değeri artar.

7. Yabancı Yatırımcı Dövizi Etkiler Mi?

Yabancı yatırımcıların çok olması o ülkenin yatırımcılar için cazip ve güvenilir bir ülke olduğunu gösterir. Bunun da sağlanabilmesi için öncelikle yatırımcının ülkeye güvenmesi ve başta evrensel hukuk kurallarının herkesçe kabul görmüş olması gerekmektedir. Bu nedenle iç karışıklıkların, savaşların, katı rejimlerin olduğu ülkelerde yatırımcılar pek olmaz. Dolayısıyla ülkenin yerel para birimi döviz karşısında değer kaybeder.

8. Finansal Derecelendirme Kurumları Dövizi Etkiler Mi?

Dünyaca ünlü bir çok finansal derecelendirme kurumu vardır. Bu kurumlar ülkelerin ekonomik yapılarını ve gelişimlerini inceleyerek ekonomi puanlamasında bulunurlar. Tıplı ülkemizde de uygulanan bireysel bazdaki kredi notu gibi. Eğer ülke ekonomik anlamda sallantıdaysa, derecesi düşürülür. Bu durum ise bir çok olumsuzluğu beraberinde getirir. Çünkü yabancı yatırımcılar bu puanlamaya göre o ülkeye yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla yabancı para biriminin yatırımla gelmediği ülkede döviz değer kazanacaktır.

Bu makalemizde sizlere döviz kuru hakkında bilgiler derledik. Sizler de döviz hakkında yaşadığınız tüm tecrübeleri bizlerle paylaşabilirsiniz.

Cevap bırakın