Dünya Bankasının Yapısı ve Görevleri

Tüm dünyada önemli bir konumda olan Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler içerisinde yer almaktadır. Uluslararası kuruluşlardan biri olan Dünya Bankası hedef olarak kendine yoksulluğu azaltmayı belirlemiştir. Bu makalemizde sizlere Dünya Bankası nedir? ve Görevleri nelerdir? konusunu anlatacağız. İşte detaylar…

Dünya Bankası Ne Zaman Kuruldu?

Dünya Bankasının geçmişi 1944 yılına kadar uzanmaktadır. Bu kuruluş Bretton Woods isimli konferansta dile getirilmiş ve Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası ismiyle burada kurulmuştur. Temel amacı ise dünya savaşı sonrasında İnternational Monetary Fund (IMF) iş birliğiyle Avrupa’daki ülkelerin ekonomik olarak tekrar yapılandırılmasına hizmet etmektir.

Günümüzde Dünya Bankası olarak adlandırılan kuruluş oldukça geniş bir çalışma alanına hitap etmektedir. Hizmet alanının geniş olmasında, bankanın bileşenlerinden olan 5 büyük uluslararası grup pay sahibidir.

Dünya Bankası Gurubunun Üyeleri Hangileridir?

Dünya Bankası Gurubu yapısı 5 uluslararası kuruluştan meydana gelmektedir. Bu kuruluşlar aşağıda ifade edilmiştir.

  • İnternational Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) – Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi,
  • Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) – Çok Taraflı Yatırımlar Garanti Ajansı,
  • International Finance Corporation (IFC) – Uluslararası Finans Kurumu,
  • International Development Association (IDA) – Uluslararası Kalkınma Birliği,
  • International Bank for Reconstruction (IBRD) – Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası şeklindedir. Makalemizin devamında bu kuruluşlar hakkında genel bilgiler vereceğiz.

1. İnternational Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi : ICSID kuruluşu uluslararası bir kuruluştur ve bu kapsamda yatırımın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için çaba göstermektedir. Uluslararası yatırım konularında yatırımcılar ile devletler arasındaki anlaşmazlıklar hususunda tarafsız olarak tahkim ve arabuluculuk görevi üstlenen bir kuruluştur.

2. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

Türkçesi Çok Taraflı Yatırımlar Garanti Ajansı olan MIGA, daha çok gelişmekte olan ülkelerle ilgilenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki savaş, döviz yatırımındaki riskler, sözleşme ihlalleri ve kamulaşma gibi durumlar için yatırımcıları uyarmakta ve korumaktadır. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin ekonomik risklerine karşı yatırımcıları korumayı hedeflemektedir.

3. International Finance Corporation (IFC)

Türkçesi Uluslararası Finans Kurumu şeklinde ifade edilen IFC, MIGA kuruluşu gibi gelişmekte olan ülkeleri incelemektedir. Yatırım yapmak isteyen özel sektör yatırımcılara IFC kuruluşu tarafından kredi sağlanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektör yatırımcıları, işsizliğin azalmasına katkı sağlayarak yaşam kalite standardını yükseltmektedir. Özel sektörün yatırımıyla beraber yeni iş kolları açılmakta bu durum istihdama büyük katkı sağlamaktadır.

4. International Development Association (IDA)

Çevirisi Uluslararası Kalkınma Birliği olan IDA, ekonomik koşulları yoksulluk sınırının altında olan fakir ülkeleri incelemekte ve gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda kuruluş fakir ülkelere hibe ya da kredi imkanı sunmaktadır.

5. International Bank for Reconstruction (IBRD)

Türkçesi Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası olan IBRD, hedef olarak gelişmekte olan orta gelire sahip ülkeleri incelemektedir. IBRD bu ülkelerin kamu sektörüne kredi imkanı sunmaktadır. Bu kapsamda özellikle hastahane, okul ve ulaşım gibi alanlarda kamu sektörüne kredi sağlıyor. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin ekonomi politikalarının gelişmesi için destek sunmaktadır.

6. Dünya Bankasına Üye Olan Ülke Sayısı

Dünya Bankasının üye ülke sayısı toplamda 188’dir. Dünya Bankası kurulunda her ülkenin oy hakkı bulunmaktadır. Ancak her ülkenin oy hakkı aynı değildir. Oy derecesi en yüksek olan ülkeler Almanya, Çin, Japonya ve ABD’dir. Üye ülkelerin aldıkları kararla neticesinde Dünya Bankası projelerini hayata geçirmektedir. Bu sayede gelişmekte olan ülkelerin uzun dönemli projeleri için krediler sunmaktadır.

Borç verilen ülkelerin dış borçları kontrol edilmekte ve bu ülkelerin ekonomik çöküşlerle karşılaşmaması için çaba sarf edilmektedir. Yoksullukla mücadele eden düşük gelirli ülkelere ise kredi veya hibe desteği verilmektedir. Dolayısıyla Dünya Bankası tüm ülkelerin ekonomik problemlerinin giderilmesi için gerekli önlemleri almak için çaba sarf etmektedir.

Bu makalemizde sizlere Dünya Bankası hakkında bilgiler verdik. Bu kapsamda Dünya Bankasının görevlerini ve üyelerini anlattık. Sizler de dünya bankası hakkında düşüncelerinizi yorumla kısmında ifade edebilirsiniz.

Cevap bırakın