İş Yeri Açmak İçin Sırasıyla Almanız Gereken Belgeler

İş yeri açmak için bir takım belgeleri çıkarmanız gerekiyor. Gerekli belgeler resmi kurumlar tarafından verilmektedir. Bu belgeleri almak içinse bir miktar masrafınız olacak. Her ne kadar sanal ortamda resmi işlemler yapılabiliyor olsa da iş yeri açmak için şart olan belgeleri bizzat gidip kendiniz almalısınız. Bu makalemizde sizlere iş yeri yani diğer adıyla dükkan açmak için gerekli belgeler nelerdir sorusunu cevaplayacağız. Yapmanız gereken tüm işlemleri kısa sürede tamamlamanız için sırasıyla hazırladık.  İşte detaylar…

1. İş Yeri Açabilmek İçin Mutlaka Çıkarmanız Gereken Belgeler

Dükkan ya da diğer adıyla iş yeri açmak istiyorsanız aşağıdaki listede bulunan kurumlara ve özel iştiraklere başvuru yapmanız gerekmektedir. Bunlar:

 • İş yerini açmak istediğiniz bölgedeki vergi dairesi,
 • İş yerini açacağınız bölgedeki belediye,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
 • Esnaf Odası,
 • Ticaret Odası,
 • Muhasebeci; Muhasebeci için belirli bir kişi veya kurum bulunmamaktadır. Özel iştirak olarak kişinin verdiği muhasebecilik hizmetinden yararlanabiliyorsunuz. Ancak kişinin muhasebecilik yapabileceğine dair yetkisi olması gerekmektedir.

2. İş Yeri Açmak İçin İlk Önce Vergi Dairesine Başvuru Yapıyorsunuz

Vergi dairesine giderek iş yeri açmak istediğinizi ifade ediyorsunuz. Bu işlem için ilgili gişeye yönlendirileceksiniz. Burada size işe başlamak için doldurulması gereken bir form verilecek. Bu formun adı Gerçek Usulde İşe Başlama Formu’dur.

3. Gerçek Usulde İşe Başlama Formu ve Götüreceğiniz Belgeler

İş yerini açmak isteyen kişi bu forumu doldurur ve imzalar. Eğer muhasebeciniz varsa, muhasebecilerin aracılığıyla da bu belge düzenlenerek muhasebeci tarafından imzalanabilir.

İşe başlama forumunda bulunan belgeler şunlardır:

 • Noter tarafından onaylanmış olan imza sirküleri,
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi; eğer kişi bizzat başvuru yapacaksa vergi dairesinde  memurlar tarafından nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi karşılaştırılarak incelenir. Bunun akabinde fotokopiye aslı gibidir mührü basılarak imzalanır.
 • Size ait ikametgah belgesini nüfus müdürlüğünden veya muhtarlıktan alabilirsiniz.
 • Açtığınız iş yerine ait kira kontratı ve fotokopisi ya da size aitse tapu ve fotokopisi,

Yukarıda ifade ettiğimiz belgeleri tamamladıktan sonra vergi dairesine gidiyorsunuz. Bu belgeleri ilgili memura teslim ettikten sonra, yapılan bilgi kontrolleri neticesinde işlemleriniz başlatılıyor.

4. İş Yeri Açmak İçin İkinci Basamak Belediye Başvurusu

İş yeri açmak için vergi dairesine gittiniz ve işlemlerinizi başlattınız. Artık bu aşamadan sonra bulunduğunuz ildeki belediyeyi ziyaret edeceksiniz. Ancak size tavsiyemiz belediyeye gitmeden önce telefonla arayarak gerekli belgeler nelerdir öğrenmelisiniz. Çünkü her belediyenin uygulaması farklılık gösterebiliyor. Genellikle belediyeden alacağınız belgenin adı çalışma ruhsatı ve iş yeri açma ruhsatı şeklindedir.

5. Üçüncü Adım Sosyal Güvenlik Kurumu İş Yeri Açma Başvurusu

İş yeri açabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapmak zorundasınız. Eğer işyeri emekli birinin üstüne kurulmayacaksa BAĞ-KUR (Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu) sigortası yaptırmanız gerekiyor. Yanınıza aldığınız personellerin de sigorta girişleri mutlaka yapılmalıdır. Aksi halde yapılan denetimde ceza almanız söz konusu olur.

6. İş Yeri Açmak İçin Dördüncü Adım Ticaret Odasına Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Kanunu 42. maddesi ve Ticaret Sicili Tüzüğü 13. maddesince : Tacir olan herkesin işletmeyi kurduktan en fazla 15 gün süre içinde ticaret odasına başvuru yapmalıdır. Bu başvuruda iş yerinin konumunu ve belirlediği ticaret unvanını ticaret siciline tescil ettirmeli ve ilan ettirmelidir. Kanunda bu durum mecburiyet olarak ifade edilmiştir. Yani bunları yapmadan iş yerinin faaliyetlerini sürdüremezsiniz.

7. Ticaret Odasına Kayıt İçin Bilmeniz Gereken 5174 Sayılı Kanun

Ticaret siciline kayıt olan tacir ve 5174 sayılı kanunu kapsamında ifade edilen kişilerin fabrikaları ve şubeleri faaliyet gösterdikleri bölgedeki odalara ya da ajanlıklara kayıt olmaları zorunludur. Bu odalar ve ajanlıklar kanunda belirtilmiştir.

Tüm sermayesi özel idareler ve devlet ya da belediyeler ya da bunlara ait olan ortaklıkların olan iktisadi müesseseler ile şubeleri, özel bir kanuna ya da sözleşme kapsamında kurulmuş olmakla birlikte, Devletin ve özel idarelerin ya da belediyelerin girişimleri olan tüzel kişiliğe ait kurumların ya da bu kurumların şubeleri ve fabrikaları faaliyet gösterdikleri yani bulundukları bölgedeki odalara kayıt olmak zorundadır.

Kısacası özel veya devlet idarelerine ait girişimle işletmeler kurulsa dahi işletmeyi açmak istedikleri yere bağlı odalara veya ajanlıklara kayıt olmak zorundadırlar. Bu odalar ve ajanlıklar kanunda ifade edilmiştir.

8. 5174 Sayılı Kanun Kapsamında İş Yeri Açabilmek İçin Gerekli Belgeler

5174 Sayılı kanunda işletme kurmak için sizlerden istenilen evraklar belirtilmiştir. Buna göre Ticaret Sicilinin Tescili için gerekli evraklar şunlardır:

9. Ticaret Sicilinin Tescili İçin Gerekli Belgeler

Gerçek kişilerde bulunması gereken evraklar;

 • İki tane imza beyannamesi,
 • Vergi Levhası Fotokopisi,
 • Kiracı olanlar için kira sözleşmesi,
 • Dükkan sahibi olan kişiler için tapu aslı ve fotokopisi,
 • Muhtarlıklardan veya nüfus müdürlüklerinden alabileceğiniz ikametgah belgesi,
 • Muhtarlıklardan veya nüfus müdürlüklerinden nüfus kayıt örneği,
 • Kayıt yaptıracağınız ilgili oda tarafından sizlere verilen taahhütname,
 • Ticaret odası kaydı sonrası size verilen matbu dilekçe şeklindedir.

10. Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Kayıt İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Kayıt olmak için bir takım evraklara sahip olmanız gerekmektedir. Bu belgeler yukarıda ifade ettiğimiz kurumlara başvuru yaptıktan sonra zaten elde edeceğiniz belgelerdir. Bunlar;

 • Vergi levhasının fotokopisi ve aslı,
 • Nüfus cüzdanının fotokopisi ve aslı,
 • Üzerinde resminizin olduğu İkametgah belgesi,
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince sahip olduğunuz iş ve mesleklerde faaliyet gösterebileceğinize dair ustalık belgesi ya da satış elemanı olduğunuzu gösteren belgenin bir örneği,
 • Esnaflar için araç sahibi olduğunuza dair araç ruhsatının fotokopisi,
 • Sicil harç bedelinin dekontu,
 • Sicil ilan bedelinin dekontu şeklindedir.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası için kayıtta istenilen belgeler için hatırlatma:

Esnaf ve sanatkarlardan sicil müdürlüğüne verilecek 3 tane vesikalık fotoğraf ve ustalık belgesi sicil müdürlüğü aracılığıyla esnaf ve sanatkarlar odasına gönderilecektir.

Eğer ticari araca sahip bir esnaf veya sanatkar iseniz örneğin; servisçi, minibüsçü, kamyoncu, otobüsçü, taksici gibi… oda ve sicil kaydı yaptırdığınız esnada aracınıza ait ruhsatların fotokopisini vermeniz isteniyor.

Bu makalemizde sizlere iş yeri açmak isteyen kişilerin ülkemizde neler yapması gerektiğini anlattık. Yukarıda ifade ettiğimiz işlemler sırası ile yapıldığında kısa sürede işlemleriniz tamamlanacaktır. Bu sayede dükkan açmak için gerekli belgeleri ve işlemleri tamamlayarak hayalini kurduğunuz işletme için temel durumları oluşturmuş olacaksınız. Bu kapsamda bizlere sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmında ifade edebilirsiniz. İş yeri kurmak için uzman ekibimiz sizlere destek verecektir. Bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Cevap bırakın