Pareto Analizi (ABC Analizi) ve Uygulaması Genel Olarak Nedir?

Hizmet sektöründe ya da üretim sektöründe faaliyet göstermekte olan firmalar ile daha pek çok alanda hizmetlerini sürdürmekte olan firmaların genellikle sıkıntı yaşadıkları konu problem çözme analizini yapamamalarıdır. Çoğu şirket ya da firma bu konuda zayıf olsa da, problem çözme teknikleri ve yöntemlerini kullanarak hedeflerine ulaşmakta orun yaşamamaktadır. Bu yazımızda, Pareto Analizi (ABC analizi) ile ilgili bilgiler vererek konuya açıklık getirmeye çalışacağız. İşte, detaylar;

Pareto (ABC analizi) nedir?

Bu analizin açılımını yapmak gerekirse; problem çözme analizi yöntemlerinden biridir. Dünya çapında pek çok şirket ve kurum Pareto Analizinden yani ABC analizinden faydalanmaktadır. İlk kez Vilfredo Pareto adında İtalyan bir ekonomist tarafından oluşturulan bu analizde, 80/20 şeklinde tanımlanan bir kuram yer almaktadır. Gerçekleştirilen bütün işlemler bu kuram baz alınarak değerlendirilmekte ve problemin çözümü için kullanılmaktadır.

Bu analiz sayesinde ortaya çıkmış olan problemlerin en başta gelen nedenlerinin yanı sıra, bu problemlere yol açan nedenlerin ayrıştırılması sağlanmaktadır. Bu analiz yöntemini kullanan analistler çubuk diyagramından yararlanırlar. 80/20 kuramını benimseyen ve kullanan kişiler, bir ekip ya da takım çalışmasını benimseyen şirket ve kurumlar tarafından tercih edilmektedir. ABC Analizinin en dikkat çekici noktası; çoğu zaman problemlerin sonuçlarından ve sebeplerinden kaynakladığıdır. Sonuçlar problemlerin yaklaşık %80’ini meydana getirirken, nedenler ise yaklaşık %20’sini teşkil etmektedir.

Bu duruma verebileceğimiz en net örnek; analizin sahibi olan Vilfredo Pareto’nun gerçekleştirmiş olduğu gözlem sonucunda İtalya’daki gelirin yaklaşık %80’ine toplam nüfusun %20’sinin sahip olduğu gerçeğidir. Bunu en önemli dayanağı olarak ortaya koymakta ve kendi geliştirdiği analize vurgu yapmaktadır.

Pareto Analizi nasıl uygulanır?

Pareto ya da ABC Analizinin, 80/20 kuramına dikkat edilerek gerçekleştirilebileceği ifade edilmektedir. Bu analiz kullanılacağı zaman problem ya da problemlerle ilgili tespitlere yönelik çubuk diyagram oluşturulmalıdır. Çubuk diyagram oluşturulurken de sonuçlar ve nedenler çok iyi belirlenmelidir. Oluşturulan diyagramdaki yatay eksen % oranına işaret ederken, düşey eksen de problemin işaret ettiği şeyi işaret etmektedir. Yatay eksen eşit aralıklarla bölünerek problemin çözümü ile ilgili kategoriler burada gösterilebilir. Problemi meydana getiren unsurlar dikkate alındığında da önemli konular yatay eksende belirtilebilir.

Daha sonra tüm nedenler teker teker birbirleri ile karşılaştırılarak yüzdelik oranlarına bakılır. Bunların sonucunda ortaya çıkarılan sonuç ile alakalı takım çalışmasıyla yapılması gerekli olan şeyler ortak bir şekilde tespit edilir. Pareto Analizi (ABC Analizi) ile pek çok problem ortaya çıkmadan önce öngörülebilir olmaktadır. Bu sayede gerektiği zamanlarda hata payı muhtemel olandan çok daha aşağıya ekilebilmektedir.

Cevap bırakın